Ghana Togo Benin

Listopad 2017

Na tuto expedici s námi jeli 2 profesionální kameramani a vznikl z této cesty 4dílný dokumentární film Čundr v Africe, který  odvysílala Tv Prima v hlavním čase.

Účastníci expedice

Josef Říha
Podnikatel a zároveň  organizátor této akce, který se ve volném čase věnuje cestování po celém světě . Zaměřuje se především na místa málo dotčená západní civilizací nebo takové, které se rychle mění. Má za sebou spousty výstupů na vrcholy hor, např.  výstup na Kilimanžáro, Matterhorn, nebo Mont Blanc a přes zimu se věnuje freeskiingu. Jeho aktuálním projektem je etapová expedice autem napříč Afrikou od severu k jihu mimo hlavní cesty a se zaměřením na domorodá etnika a kulturu.

Pavel Gotz
Společně s Josefem procestovali Filipíny, Barmu, Panamu a Kolumbii. Byl členem výpravy již na cestě ze Senegalu do Ghany a v týmu má pozici hlavního mechanika.

Tomáš Koucký
Absolvent Filmové Akademie Miroslava Ondříčka (FAMO) – katedra kamery . Od roku 2012 kameraman reklamních spotů např. pro Scott, Hannah, RockPoint, Red Bull, Škoda, Intersport, Ogilvy Agency, CK Fisher, Tesco a další). Jeho dokument o Evě Samkové získal ocenění na festivalu MFOF 2016 – Zvláštní cena magistrátu Hlavního města Prahy za režii. V roce 2016 byl kameramanem televizní reality show na opuštěném ostrově na Filipínách.

Vít Hašek
Absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – Atelier reklamní fotografie. V současné době se věnuje produkci vlastních krátkých dokumentárních filmů a je autorem několika fotografických knih. Absolvoval půlroční stáž na Yasar University v Turecku a roční stáž na ISI University v Indonésii. Má praxi z působení v reklamní agentuře Zoom v Salzburgu.

Koncept

Dokumentární film bude sledovat expedici po Africe a to se zahrnutím týmu, který bude danou expedici natáčet. Jejich účast bude v průběhu celého dokumentu přiznaná, což mu dodá dojem zážitků z první ruky – pro diváky bude snadné ztotožnit se právě s týmem dokumentaristů, kteří nejsou tak zkušení cestovatelé. Takový úhel pohledu zachytí tým v situacích, které pro ně nejsou obvyklé a postaví je do kontrastu s cestovateli, kteří jsou na podobné situace zvyklí. Podobné kontrasty poskytují dostatek kvalitního doprovodného materiálu pro dokument. Zároveň není možné u tak malé expedice počítat s kompletním oddělením cestovatelů a dokumentaristů, protože by takový přístup ani neodpovídal realitě.

Klíčovým prvkem tedy bude ztotožnění diváka s dokumentaristy, kontrast proti zkušeným cestovatelům a následná možnost vzniku vtipných situací z toho vycházejících.

Obsah

Obsahově bude dokument na rozhraní mezi expedicí (zaměřením na expedici a výpravu samotnou) a klasickým dokumentem (zaznamenáváním přírodního a kulturního bohatství regionu). Poměr těchto materiálů bude záviset na získaném obsahu, ale v ideálním případě by šlo o průřez celou cestou a zachycení všech jejích aspektů. Nosným prvkem by bylo zachycení expedice s vloženými „minidokumenty“ vždy na dané téma / oblast / kulturu. Doplňujícím a zároveň spojovacím prvkem by pak byly komentáře jednotlivých účastníků formou rozhovorů. To by poskytlo prostor pro názory jednotlivých aktérů místo užití voiceoveru (hlasu vypravěče) nebo násilného vkládání do základního dokumentu (navíc s nutností natáčení na místě v omezených podmínkách). Když půjde zároveň o rozhovory natáčené až po ukončení expedice, budou mít komentáře potřebný odstup.

Základním tělem dokumentu bude zachycení expedice, útrap i krás samotného cestování, doplněné komentáři každého z aktérů, nabídnutí více úhlů pohledu na stejné zážitky.

Výstup

Chceme využít výhody současné audiovizuální techniky, která umožňuje být čím dál víc mobilní a při tom odolná dosahující výborné zvukové i obrazové kvality. Díky předešlé zkušenosti budeme natáčet technikou Panasonic či Canon. Jelikož chceme celou expedici natáčet ze dvou kamer, budeme schopni obratně, autenticky zaznamenávat a komponovat tamější situace. Dokumentární záznam doplníme o nádherné záběry fauny a flóry. Určitě se chceme oproti jiným dobrodružným dokumentům či pořadům víc zaměřovat na vizuální stránku díla a proto s sebou vezeme mimo jiné dron DJI Mavic Pro, gyroskopický stabilizátor, handheld a samozřejmě kvalitní objektivy. Veškerou výbavu koncipujeme, tak aby tamější podmínky vydržela a byla dostatečně efektivní – dobíjena přímo z automobilu. Chceme tedy míchat mezi sebou dokumentární situace s filmově vizuálními sekvencemi tamější přírody a kultury. Pro zajímavé záběry ze tmy s sebou bereme světlocitlivou kameru Sony A7s, spolu s mini ledpanely. Uvědomujeme si důležitost zvukové části filmu, a proto se vybavíme ruchovými směrovými mikrofony, mikroporty, rekordérem, tak abychom mohli v postprodukci docílit nejenom vizuální ale i poslechové kvality. Natočený materiál obohatíme hravou 2D animací kreslené mapy, kde budou vyznačena právě nezprofanované oblasti Afriky, které navštívíme.

Plán cesty byl:

v Accře (Ghana) cca 4 dny na opravu auta, pak pobřeží – pláž a pevnost unesco, dále NP Kakum (tropický lesy), pak Kumasi – království Asante, dále pak po hlavních trasách přes město Tamale na sever přes město Bolgotanga až do okolí městečka Natugnia (krásné vesničky se zajímavou architekturou). Do Toga budeme vjíždět po severní hranici – údolí Tamberna- etnika, možnost navštívit méně známé parky Fasse aux Lions nebo De la Kéran. Vlastně celé Togo budeme projíždět severem země. Hlavně pak k městu Kande (na severozápadě země Togo) kde se nachází stará kultura Koutammakou (v Unescu), kde žije národ Batammariba, který žije stále tradičním způsobem života a staví si typické věžové domy z hlíny nazývané Takienta. Do Beninu budeme vjíždět po malém neznámém přechodu u vesničky Nadoba v oblasti Koutammakou, sever Beninu etnika a jejich vesnice + nad městem Tanguiéta jsou vodopády Cascade de Tanougou (kde budeme tábořit), + pohoří a také NP Pendjary (největší park západní Afriky, viz níže). Pak město Dassa. Benin (kolébka voodoo) projedeme od severu k jihu, cestou královské paláce v Ambomey (Unesco). Na jihu se vykoupeme v Atlantiku, strávíme snad dva dny na pláži, dále k jezeru Nokoué do města Ganvié největší “jezerní vesnice” (chudé chatrče na vodě, 20 000 obyvatel!). Dále projedeme Nigérii podél moře (nic moc bezpečnostní situace) a v Kamerunu vše dle časových rezerv a možností…

Ghana

V Ghaně na pobřeží je několik Fort and Castles, které jsou zahrnuty v Unesco (alespoň jednu pevnost navštívit). Největší turistickou atrakcí jsou především pevnosti na pobřeží Atlantického oceánu, které sloužily jako překladiště otroků. Pevnost Elmina z konce 15. století je dokonce nejstarší stále stojící budova postavená Evropany v subsaharské Africe.

Asantehene
Královský palác Asantehene se nachází v Kumasi – druhém největším městě na území státu Ghana. Ašantský král zde každých šest týdnů, obvykle v neděli, přijímá návštěvníky a náčelníky. Hodně se tu bubnuje, zpívá a tančí. Přítomnost turistů je vítána.

NP Kakum
Kakum je tropický deštný les v samém středu rezervace Attandaso. Nabízí velké množství visutých konopných mostů zavěšených ve výšce několika desítek metrů. Opravdové dobrodružství v korunách stromů, odkud lze pozorovat zde žijící faunu (40 druhů savců, 200 druhů ptáků a přes 400 druhů motýlů).

Winneba
Jedny z nejkrásnějších a nejčistšých písečných pláží, kterými se Ghana může pochlubit. K vidění je i areál obřích želv, který určitě stojí za návštevu!

Burkina Faso

Reserve de Nazinga (soukromá farma) sloni atd…, okolo městečka Tiebélé krásné vesničky se zajímavou architekturou, domy Kassena u Tangassoko (vše dle fotek cestovatelů z Google Earth). Vše jih Burkiny, vjezd z Ghany města Tamale.

Togo

Údolí Tamberna
V severní oblasti Toga nalezneme jednu z nejtradičnějších západoafrických etnických skupin Tamberna. Vzhledem k jejich izolovanosti, kterou si vytvořili, se za tři staletí jejich zvyky příliš nezměnily a zůstaly uchráněny od vnějších vlivů. Příslušníci etnika si stále ještě dělají jizvy na těle a obličeji během rituálu inicializace. Staví unikátní hliněná obydlí vypadající jako hrady, známé jako tata. UNESCO uznalo tuto část jako součást Světového kulturního dědictví.

Koutammakou
je kulturní krajina v africkém státě Togo. Nachází se na severovýchodě země, v regionu Kara. Koutammakou přesahuje i do sousedního Beninu. Jedná se o území o rozloze cca 50 000 ha, kde žije národ Batammariba, který žije stále tradičním způsobem života a staví si typické věžové domy z hlíny nazývané Takienta. Právě tyto domy jsou symbolem Toga a vyjadřují vztah mezi lidmi a krajinou. Vesnice jsou uspořádány tak, aby zde byl prostor i pro ceremoniály, obřady a nezbytný pramen vody. Lokalita Koutammakou je od roku 2004 zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Benin

Na území státu se dodnes zachovaly původní kmenové zvyky a tradice, země je hlavní oblastí ve vyznávání voodoo, kdy tyto rituály a tance jsou v některých krajinách k vidění dodnes. Ve vesničkách se konají trhy plné originální ruční výroby, mimo obvyklý textil, keramiku či řezby zde můžete nalézt i sušené části rostlin a živočichů, které se používají v místní medicíně a náboženství. Za vidění stojí park Pendjari, rezervace divokých zvířat.

Park Pedjari
U vodopádů Tanougou (koupání a tábořiště) v Beninu, které jsem zmiňoval v předchozím mailu, se nachází největší rezervace západní Afriky – Pendjari (u jezera Bali, kde při troše štěstí uvidíme všechny místní druhy zvěře: antilopy vodušky, buvolce, opice, slony a mnoho druhů ptáků… Šance je také na spatření lvů a buvolů). Vesničky etnika Somba’s, které žije v severním Beninu v horském pásmu Akatora. Jejich obydlí vypadají jako opevněné farmy a nazývají se Tata Sombas. Možnost hotelu Tata Sombas v Natittingou.

Pak do regionu Zoumé do města Dassa, kde se nachází posvátné místo zasvěcené pouti Černé panny. Náboženské obřady Woodoo k uctívání svatých jsou zde dodnes prováděny. Dassa je město postavené v okolí velmi podivně vypadajících skal, z nichž některé jsou posvátné. Při troše štěstí set­káte s králem Dassy v jeho skalním paláci.

Ouidah
v Beninu. Zde se snad (datum musime zjistit) zúčastníme neskutečné kulturní události, každoročního festivalu voodoo, kde lidé předvádějí neskutečné rituály a obřady v oddanosti starým bohům a kde se seznámíte s duchy voodoo. Poznáme historii této oblasti dříve mocného království Abomey, objevíte opevněné domy kmene Tamberma.

Ganvié
Ganvié je “jezerní vesnice”, ležící na kraji jezera Nokoué ve státě Benin v blízkosti města Cotonou .With a population of around 20,000 people, it is probably the largest lake village in Africa and as such is very popular with tourists. S populací pohybující se okolo 20 000 lidí, to je pravděpodobně největší “jezerní vesnice” v Africe, která je velmi oblíbeným turistickým cílem.The village was established in the sixteenth or seventeenth centuries by the Tofinu people, established on the lake because the Dahomey ‘s (a slave trading tribe) religion forbade the Fon warriors from entering water, therefore the lagoon was a safe territory for other tribes. Vesnice byla založena v šestnáctém nebo sedmnáctého století a hlavní sídlo bylo přímo na jezerní hladině. To bylo velmi strategické, neboť tehdejší náboženství zakazovalo bojovníkům válečných kmenů vstupovat do vody.

Královské paláce v Abomey
Unesco. Od roku 1625 do roku 1900 se v čele mocného království Abomey vystřídalo dvanáct králů. S výjimkou krále Akaba, který vlastnil oddělený komplex, stavěli všichni ostatní své paláce uvnitř jediného opevnění, obehnaného zdí z nepálených cihel – v souladu s předchozími paláci, pokud jde o využití prostoru a materiálů. Královské paláce v Abomey jsou unikátní připomínkou tohoto zaniklého království.

Nigerie

Jen projedeme po silnici u moře

Kamerun

To je kapitola sama o sobě, jelikož znám, takže např.:

Prohlédněte si všechny mé cesty. Stojí to za to.Vyrazit na cestu